Jump to the main content block

★醫技系98學年度第一學期學術演講一覽表(含演講日期)歡迎大家踴躍參加★

     
公告標題
醫技系98學年度第一學期學術演講一覽表(含演講日期)歡迎大家踴躍參加
公告日期
98/09/17~
公告內容:
1.請同學詳見附加檔案。
2.歡迎大家踴躍參加,並請授課班級務必參加特別演講,謝謝!
附加檔案:
醫技系98學年度第一學期學術演講一覽表(含演講日期) 下載
聯絡人:
黃郁芬
聯絡方式
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Click Num: