Jump to the main content block

歷屆畢業團照

image醫技系歷屆畢業團體照

 

畢業年

班部別

畢業人數

畢業團照

101年6月

大學部生技組(97級)

38人

畢業團照

100年6月

大學部醫檢組(96級)

76人

畢業團照

100年6月

大學部生技組(96級)

41人

畢業團照

99年6月

大學部醫檢組(95級)

 63人

畢業團照

99年6月

大學部生技組(95級)

 49人

畢業團照

98年6月

大學部醫檢組(94級)

 60人

畢業團照

98年6月

大學部生技組(94級)

 52人

畢業團照

97年6月

大學部生技組(93級)

 56人

畢業團照